logo_new.jpg

ละหุ่งกอใหญ่ ที่ไหล่หัวถนนก่อนอาทิตย์อัสดง
ShrubsOfCastor @ TheRoadHade On Sunset
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200319_10)

เมื่อวันที่ไปดูนาเจ้าพระยานครวันก่อนนั้น
ก่อนอาทิตย์จะลับฟ้า
เจอกอละหุ่งนี้ ไม่รู้ว่าใครมาปลูก ? โรยเม็ด ? หรือ ทำร่วงไว้ ?

กำลังตั้งช่อดอกและติดผล
อีกไม่นาน จะไปเก็บมาหีบเอาน้ำมันกันดีกว่า

๑๙ มีค.๖๓ ๑๘๕๕ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.

 
Joomla templates by a4joomla