logo_new.jpg

วันนี้ จบนี้ #พรหมทินที่ลพบุรี ครับ
The #PhromTin Of #LopBuri
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200327_12)

คุ้ย ๆ กองหนังสือเจอนี้ ที่ท่าน อ.ภูธรมอบให้หลายเวลาแล้ว
มี ๕ บทความ ไม่ค่อยจุใจเท่าไหร่
ที่สำคัญคือรายงานการขุดค้นที่ฟังว่าทำมาเป็นสิบ ๆ ปี
เหมือนไม่มีอะไรเท่าไหร่ ? หรือว่าผมหัวไม่ถึง ?

ที่สำคัญ มีการปรับปรุง #พิพิธภัณฑ์วัดพรหมทิน ใหม่ในวัดอย่างน่าดู
แต่ก็เหมือนไม่เท่าไหร่ ???

แต่ที่ตกใจกว่านั้น
การขุดค้นของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ถูกชาวบ้านขอให้ยุติลงแล้ว ???

๒๗ มีค.๖๓ ๑๘๐๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla