logo_new.jpg

เอาเล่มไหนก่อนดี ?
Which One First ?
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200328_3)

จาก #เรือนแม่ วานนี้ ติดหนังสือ ๕ เล่มนี้มาบ้าน
อ่านเรื่องรีปลีก่อนเพื่อน
พอจะนอน จนนอน แล้วตื่นนอน ติดพันอ่านมันจนหมดครับ

สนใจเล่มไหนกันก่อนครับ ?

๒๕๓๗ :
คราวประชาพิจารณ์ #โครงการพัฒนาประตูระบายน้ำปากพนัง ?

๒๕๔๔ :
คราวศึกษาทำ #แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์คีรีวงและกรุงชิง ?

๒๕๓๒ :
คราว กปอพช.ทำ #โครงการฟื้นฟูชุมชนน้ำท่วมภาคใต้

๒๕๓๓ :
คราวมูลนิธิโกมลคีมทอง ให้ไปเล่าเชิงปาฐกถา #ก็เพราะรัก_แผ่นดินเกิด

เอาของ กป.พอช.ก่อนก็แล้วกัน สั้นดี
หลังน้ำท่วมที่ #กะทูน_พิปูน_คีรีวง
ทาง #โกมลคีมทอง ชวน กป.อพช.ลงมาเยี่ยม
มี อ.#ระพี_สาคริก นำคณะ
แล้วเกิดเป็นโครงการที่ผมเรียกเองว่า
#เรียนรู้อยู่ดีบนพื้นที่น้ำท่วม
เพราะดูรูปการณ์พี่น้องเขาทำขยายยาวลงไปถึงไหน ๆ
แทบทั้งภาคใต้ ที่เป็นพื้นที่ทำงานเดิมของพี่น้องครับ
มีนายหัว บรรจง นะแส ด้วยครับผม

ในนคร เลยออกไปทำที่ #แหลมตะลุมพุก
กับที่ตรง ๆ ก็ #สวนอาย

ผมไม่ได้ร่วมอะไรเท่าไหร่หรอกครับ
ส่วนใหญ่คลุกอยู่แต่กับเมืองนครครับ

๒๘ มีค.๖๓ ๐๘๒๖ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

 
Joomla templates by a4joomla