logo_new.jpg

#ดองดึง กับ #มะลิ ขอบานบ้าง วันนี้
#Gloriosa#Jasmine Blossom Today
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200328_2)

ถึงวันนี้ ที่บ้านยังคงเคร่งครัดปฏิบัติตามแนวทางที่ได้รับการชี้แนะ

น้าพา อายุ ๙๐ จึงยังอยู่แต่ในบ้าน
ผมเอง เดินทางมาก แยกตัวอยู่อีกบ้านโดยไม่เข้าไปเลย
ใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้ง ป้องกันตนเองกับการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นตามสมควร
ในฐานะคนไม่มีอาการ ไม่ได้ไปในพื้นที่เสี่ยง
แต่สัมผัสผู้คนผ่านหลายพื้นที่
จนถึงเมื่อวันที่ ๒๒ นี้ก็กำลังจะ ๖ วันแล้ว

อันที่จริงวันนี้ ต้องไปอยู่ที่เชียงใหม่ กับท่าน อ.ศรีศักร
แต่ก็ตกลงเลื่อนออกไปก่อน พอดีรัฐก็สั่งปิดพิพิธภัณฑ์ทั้งหลาย

ตื่นมาอ่านหนังสือ เจอดองดึงกอเดิม กำลังจะบานอีกรอบครับ
เช่นกันกับมะลิซ้อนอีกกอหนึ่ง ก็บานกันใหญ่
ประชันกับเจ้าดอกอื่น ๆ ที่บานกันยังไม่เลิก
อดเก็บมาดูกันเพลิน ๆ ไม่ได้

๒๘ มีค.๖๓ ๐๗๔๔ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla