logo_new.jpg

#ดับที่ทำบุญใส่บาตรออนไลน์
My Setting For This Morning #OnlineAlmGiving
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200503_2)

เมื่อวานซืนนี้ ที่ประชุมเตรียมการออนไลน์กับพระท่าน
และน้อง ๆ

กำหนดว่า น่าจะให้ได้เห็นภาพตามเป็นจริงจากแต่ละแห่ง

โดย ๒ พิธีกร พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา กับ Ann Sasawan Chirayus
พึงไปที่ #โถงกิจกรรมของสวนโมกข์กรุงเทพ
ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives
ขณะที่ทีมงานเบื้องหลังทั้งนั้น WFH กันบ้านใครบ้านมันครับ

ส่วนพระทั้ง ๕ รูปนั้น อาราธนานิมนต์ออนไลน์
จากวัดใดก็วัดของท่านนั้น
ขอจุดเหมาะ ๆ ใกล้ ๆ พระพุทธ กับ พระธรรม หรือ ธรรมชาติ

ส่วนผมเองนั้น ตื่นแต่เช้า ก็เล็งว่าน่าจะตรงไหน
ไม่เลือกจุดไหนได้นอกจากจุดนี้
เพราะอยู่พอดี #ใต้ต้นโมกข์ที่เอาหน่อน้อยจากตระพังจิกที่ไชยา
มาปลูกไว้ตรงหน้าปากประตูเรือนนอน ตอนนี้กำลังพราวดอก
เอาสาดหวายจากสุรินทร์มาปูรอง จนหมา ๆ สงสัยว่าทำอะไรอีก
แล้วยก #พระสีหิงค์องค์เจ้าพระคุณสมเด็จอัมพรฯ
เสด็จมาปฐมฤกษ์ที่เมืองนคร
กับ #ดอกพิกุลหน้าบ้านแม่ ที่ #น้าพาจัดบูชาพระ พอละ

ประเดี๋ยวเจอกันออนไลน์นะครับ

๓ พค.๖๓ ๐๗๐๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla