logo_new.jpg

เผื่อจะมีใครส่องออกว่าเป็นใคร ? ที่ไหน ? เมื่อไหร่ ?
Someone May Know, Who ? Wrere ? & When ?
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200503_4)

ในกล่องรูปของพ่อที่แม่เก็บไว้ มีภาพชุดนี้อยู่ด้วย
พวกเรายังไม่รู้ว่าเปนใคร ที่ไหน และ เมื่อไหร่ ?
ยะลา ปัตตานี หรือเมืองนคร ?

แต่ป้ายสถานีรถไฟ น่าจะยะลา
รถทะเบียน f 0712
หลายรูปเหมือนมีพ่อผมอยู่ด้วยครับ

เดาว่าน่าจะมี ๓ คนนี้ พอดูออกได้
Banpot Pongpanich ใหญ่ พงษ์พานิช กับ ปานเทพ คณานุรักษ์
หรือว่า Thong Lerskunakon กับ Petch Pongpanich และ Juk Cicada จะหาด้วย

นอกนั้น รอฟังผลครับ

อ้อ มีรูปหนึ่ง มุมกล้องแปลกตา เหมือนคนแบกกระสอบข้าวสาร
กับรูปหนึ่ง ผมสงสัยว่าใช่หลวงประดิษฐ์ฯ ไหม ?
รูปนี้ถามคนนี้ด้วยดีกว่า Naris Charaschanyawong

๓ พค.๖๓ ๑๓๓๖ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla