logo_new.jpg

#ทำอะไรก็ธรรม กับต้นอโศกและยอดตำลึง
All Are Dhamma Practice
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200506_4)

หลังปลูก ๔ ต้น #วิสาขบูชา เสร็จ

พวกเราก็ชวนกัน #กู้ต้นอโศกสปัน ที่ถูกรถแบ็คโฮชนจนเอน
ให้กลับมายืนตรง ด้วเชือกที่น้าพาแวะซื้อมาให้
พร้อมกับเห็นว่าเขาไม่เพียงแต่แตกยอดใหม่มาก
น่าจะเนื่องจากถูกกระทบกระเทือนแรงจนกลัวจะตาย ... กระมัง

ส่วนน้าพานั้น เจอยอดตำลึงกำลังงาม
ก็เลยชวนกันเก็บมาได้กำนึง
ต้มแกงกินกันตะกี้ อร่อยสุด ๆ ครับ
เก็บจาก #สวนธรรมรักษาปันตวัน #วันวิสาขบูชา
โดยมือน้าพา ยุพา บวรรัตนารักษ์

๖ พค.๖๓ ๒๑๐๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla