logo_new.jpg

ระหว่างท่าวังกับมหาชัยและเขาหลวง ที่สวนธรรมรักษา
InBetweenThaWangAndKhaoLuang At DhammaProtectOrchard
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200507_1)

เมื่อ #วิสาขบูชาวานนี้
ที่ผมเลือกชนกันไปปลูกต้นไม้ใส่ #สวนธรรมรักษาปันตวัน กันนั้น
ตื่นแต่เช้า ก็เลือกหลายต้นไม้ในบ้านเพื่อเอาไปปลูกใส่
โดยเฉพาะ #พุทธรักษาเหลืองแคระ ที่ยกมาจาก #สวนโมกข์กรุงเทพ
และกำลังให้ดอกช่องามพอดี

แถมมีมงคลนาม เหมาะมากต่อการปลูกในวันวิสาขบูชานี้

โดยระหว่างทางจากบ้าน ฟ้าวันนี้สะอาดเกลี้ยง
เห็น #เทือกเขานครศรีธรรมราช พร้อม #ยอดเขาหลวงครบแนว
ทั้ง #จอมพี่จอมน้อง
รวมทั้ง #มหาชัยที่อยู่เบื้องหน้า

สวนธรรมรักษาปันตวันนั้น
ตั้งอยู่ #ระหว่างท่าวังกับมหาชัยเขาหลวง ครับ

๗ พค.๖๓ ๐๖๐๖ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla