logo_new.jpg
หมอนี้มอร์นิ่ง
ThisDoctorMorning
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20210924_2)
ชีวิตช่วงนี้เปลี่ยนแนวนิด ๆ กลายเป็นหลับเร็วราว ๆ ๓ - ๔ ทุ่ม
ตื่นตี ๔ ตี ๕ มาทำได้หลายอย่าง รวมทั้งอ่านเขียนหนังสือ
ที่ตอนนี้ต้องลุยเรื่องโรมัน ที่ถูกต้อนให้พาไปเที่ยวมีเรื่องให้จงได้
พอฟ้าแจ้ง ได้เวลาไปแลกเปลี่ยนพลังกับธรรมชาติ
ยังไม่ทันถอนหญ้าได้เท่าไหร่ เจ้าตาลก็มาอ้อล้ออีกแหละ
๒๔ กย.๖๔ ๐๘๕๕ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กลางแจ้ง และต้นไม้
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, สุนัข และกลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, สุนัข และกลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, สุนัข, ต้นไม้ และกลางแจ้ง
 
 
Joomla templates by a4joomla