logo_new.jpg
ประชุมมากไป ลงสวนซะบ้าง
TooMuchMeeting ShouldDownToGround
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20210924_6)
บ่ายนี้มีอิสระภาพจากงานประชุม ๆ ๆ ๆ ๆ
ก็เลยลงสนามไปตรวจการตัดไม้ยางต้นใหญ่นี้
ได้ไม้แผ่นเบ้อเริ่มเทิ่มหลายสิบแผ่น
แล้วจะทำอะไรให้หรอย ๆ ใส่ สวน ป่า พญาไม้ ซะ แต่ว่ายังไม่รู้ชัด
ขณะที่ช่วที่นั่นเอาปีกไม้มายกหนำไว้เฝ้าส้มนาวสวน
ที่อีกไม่นานนี้ ดงนี้จะกลายเป็นดงมะนาวใหญ่ให้ฅนนครครับ
จากนั้นมาแวะถางหญ้า ใส่มายาขี้นกแอ่น และตัดแต่งมังคุด ลองกอง
กับปลูกจำปาทองเติมเข้าไปอีก ๕๕๕
เจอกล้วยน้ำว้าเครือหนึ่งสุกคา
ก็เลยเอากลับมาแจกลูกค้าเตี๋ยวเรือซะสบายใจ
๒๔ กย.๖๔ ๑๗๕๕ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และต้นไม้
 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และต้นไม้อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และกลางแจ้ง

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ต้นไม้ และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และต้นไม้

 

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และต้นไม้

 

 

Joomla templates by a4joomla