logo_new.jpg

Tonight, The Last.
คืนนี้ สุดท้ายแล้วครับ แม่.
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20160916_2)

พรุ่งนี้แม่ก็จะดับสนิทไม่มีส่วนเหลือแล้วนะครับแม่ ตลอดทุกวันมานี้ พระท่านเอาแม่เป็นครูผู้ให้กรณีศึกษาแก่พวกเรา ทั้งคนที่มาและใคร ๆ ก็ตามที่อาจจะตามอ่านเรื่องนี้ที่เต้ยกับพี่ ๆ ติ่งและหลานแม่ทั้งหลาย ตลอดจนกัลยาณมิตรมากมายได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดขึ้น เมื่อวานนี้มีทีมสื่อชุดใหญ่ชวนกันมาอีกแล้ว ยังไม่รู้ว่าไต้ฝุ่นกับกินเลนชักธงรบจะลงอะไรอีกไหมนะครับ แต่ว่าคืนนี้สุดท้าย แม้จะเป็นเย็นวันศุกร์ พวกเราก็ทำอย่างดีและเต็มที่เท่าที่เห็นว่าเหมาะว่าควร

งานวันนี้แบ่งเป็น ๔ ช่วงนะครับ แม่

ช่วงแรก ตั้งแต่ ๑๗.๓๐ น. พระอาจารย์มหาประนอม ธัมมาลังกาโร แห่งสำนักบาลีใหญ่วัดจากแดง พระประแดง จะมาปรารภถึงความสำคัญของพระคัมภีร์มหาปัฏฐานสูตร แล้วร่วมกับพระมหาเถระและเถรานุเถระกว่า ๒๐ รูป สาธยายพระคัมภีร์ตามแบบแผนที่สืบสานมาทางฝ่ายพม่าซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในที่สุดของวงพระพุทธศาสนา

ช่วงที่สอง พระอาจารย์นวลจันทร์ แห่งสำนักวิวัฏฏะ ที่ด่านซ้าย เมืองเลยซึ่งน้ำกำลังท่วมล้นทะลัก จะนำคณะมาร่วมปรารภธรรม ตั้งแต่ ๑๙.๐๐ น.ถึง ๑๙.๓๐ น. รูปนี้อาจถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ใหม่ที่มีคุณูปการณ์ต่อสังคมไทย เพราะท่านสอนอย่างวิเศษ นำหนุ่มสาวห้าวหาญเข้าสู่ทางธรรมกันมากมาย

ช่วงที่สาม ๑๙.๓๐ น.-๑๙.๔๕ น. เป็นการสวดพระอภิธรรมตามประเพณี โดยพระภิกษุแห่งวัดธาตุทอง พระอารามหลวง แบบมีแปลไทยเพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าใจเชิงปริยัติ จะได้นำกลับไปใช้ในชีวิตจริงจนได้รับผลตามสมควรแก่ธรรมนั้น ๆ

หลังพระสวด เราจะให้ได้พักผ่อน รับของว่าง รวมทั้งเพื่อท่านที่มีภารกิจจะได้มีจังหวะปลีกตัวกลับ จากนั้น พอ ๒๐.๐๐ น. พี่เอก ธเนศ วรากุลนุเคราะห์กับคณะ มีอิมเมจ นักร้องวัยรุ่น ที่แม่คงไม่รู้จัก หรือว่าแม่อาจจะรู้จักมากกว่าเต้ยก็ได้ ? มาร่วมร้องเพลง ๓ เพลงวิเศษ สำหรับทั้งแม่และทุก ๆ คน เพื่อเป็นการประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราว "รัตนานุสรณ์" ที่วัดธาตุทอง

ส่วนกำหนดการต่อจากนี้ไปก็จะทยอยทำกันต่อนะครับ เมื่อวานนี้ หารือกันแล้ว ตกลงจะพาแม่กลับนครเพื่อทำบุญกันที่บ้านแล้วลอยอังคารแม่ที่หน้าหาดท่าศาลา ที่เดียวกับพ่อ วันเสาร์ที่ ๒๔ นี้นะครับ

อ้อ แม่ครับ การร้องเพลงชุดสุดท้ายในงานแม่นี้แม้จะเป็นครั้งแรก ๆ ที่เราเริ่มทำ แต่การทำนองนี้ ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยถูกอาราธนานิมนต์ให้ทำ จากท่านผู้ประสาทการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ปรีดี พนมยงค์ ผู้ลงนามออกประกาศนียบัตรให้แม่ใบนั้นที่แม่ยังเก็บไว้นะครับ.

เตรียมฟังนะครับแม่ ทั้ง ๔ ช่วงเลยครับ.

๑๖ กย.๕๙

Joomla templates by a4joomla