logo_new.jpg

Time to be Back @ Muang NaKorn 
ได้กำหนดพาแม่กลับเมืองนครแล้วครับ
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20160616_8)

หลังเผาแม่พรุ่งนี้ พอดีกับงานบุญประเพณีเดือนสิบที่ตอนนี้ก็รับตายายกันแล้ว โดยที่แม่ผมนั้นบำเพ็ญบุญนี้ไม่เคยขาด วันที่ ๓๐ กย.-๑ ตค.ที่จะถึง มีการยกหมฺรฺับบังสุกุลกันทุกวัดและชุมชนกันทั้งเมือง เพื่อให้สอดรับกับบุญประเพณีที่บรรพชนสืบสานกันมาถึงแม่และพวกเรา รวมทั้งหลายคนในเมืองนครก็ถามถึง แถมญาติมิตรในกรุงเทพที่จะลงไปร่วมด้วย เมื่อวานนี้พวกเราจึงหารือกันกับน้าพาและพี่ๆ น้องๆ ลงตัวในเบื้องต้นตามนี้นะครับ ตอนนี้กำลังขอพระท่านช่วยนิมนต์พระที่แม่รู้จักและนับถือเพื่อมาเป็นองค์สงฆ์อยู่ครับ

ช่วงที่ ๑
๑) วันเสาร์ที่ ๒๔ กย. ช่วงเช้า
๑๐.๐๐ น. บุญทักษิณานุปทาน 
ณ บ้านบวรรัตน์ ถนนเทวราช ท่าวัง 
เมืองนครศรีธรรมราช
๑๑.๓๐ น. เลี้ยงพระ ๑๐ รูป
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
๒) ช่วงบ่าย วันเสาร์ที่ ๒๔ กย.
(รอกำหนดเวลาแน่นอน) 
ลอยอังคารที่ทะเลปากอ่าวนคร 
หน้าหาดท่าสูงบน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
๓) เช้าตรู่วันที่ ๒๕ กย.
๐๖.๐๐ น. ร่วมตักบาตรหน้าพระบรมธาตุฯ
๐๗.๐๐ น. ร่วมวงนำ้ชาและเสวนาหน้าพระธาตุ
ว่าด้วยรหัสธรรมในพระธาตุเมืองนคร
๐๘.๓๐ น. ร่วมตามรอยธรรมที่พระธาตุฯ

ช่วงที่ ๒
๔) วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
ช่วงเช้า บุญยกหมฺรัฺบ 
ที่ศาลาอิ่มอนุสรณ์ วัดจันทาราม ท่าวัง 
เมืองนครศรีธรรมราช
๕) วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เช้าตรู่ บุญส่งตายาย 
ที่พระอุโบสถ วัดจันทาราม ท่าวัง เมืองนครฯ
บ่ายโมง บังสุกุล อุทิศส่วนกุศลแก่บรรพชน
ร่วมกับชุมชนชาววัดจันทาราม
บ่ายสองโมง บังสุกุล อุทิศส่วนกุศลจำเพาะ
ของวงศ์สกุลบวรรัตนารักษ์-พงษ์พานิช

ทั้งนี้ ช่วงนั้นเมืองนครกำลังมีงานเทศกาลเดือนสิบที่ถือเป็นงานใหญ่ที่สุดของเมืองที่ชาวนครจะแห่กลับไปทำบุญที่บ้าน-วัด-ชุมชน มีงานกลางที่วัดหน้าพระธาตุ สวนฯทุ่งท่าลาด และอื่น ๆ อีก รวมทั้งจะมีขบวนแห่หมฺรฺับใหญ่ในช่วงเช้าวันที่ ๓๐ ไปชุมนุมอยู่ที่หน้าองค์พระบรมธาตุด้วยครับ.

๑๖ กย.๕๙

Joomla templates by a4joomla