logo_new.jpg

เพื่อหื้อประชาไพร่ฟ้า สุขทั่วหน้าญิงชาย
For All Lanna Citizen's Happiness
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200206_1)

...
จิ่งแต้มกฎหมายมังรายศาสตร์
ไว้เป็นบทบาทตัดความ
มีหรไทยงามฝันใฝ่
ใคร่สร้างเมืองใหม่เป็นราชธานี ...

กำลังนี้เมื่อเช้าวานนี้ที่กลางเวียงเชียงใหม่
ผมชวน ผจก.โรจน์ ไปเวียนวัดเชียงมั่น
ซึ่งเป็นสถานแรกพญามังรายย้ายจากเวียงกุมกามมาตั้งยั้งเป็นเวียงเหล็ก
ก่อนจะสร้างวังใหญ่ แล้วยกเวียงนี้เป็นวัดเชียงมั่น

ที่หลังวิหารและเจดีย์รูปช้างล้อม
มีอนุสาวรีย์ท่านนั่งอยู่ พร้อมคำสักการน่าอ่านมาก

แต่ที่เหนืออะไรทั้งนั้น
คือแสงตะวันสาดรัศมีอรุณสวย
... เพื่อหื้อประชาไพร่ฟ้า สุขทั่วหน้าญิงชาย ...

เชียงใหม่จึงงามงดและแสนสุขประมาณนี้ครับ

๖ กพ.๖๓ ๐๖๑๘ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.

 

Joomla templates by a4joomla