logo_new.jpg

ฤกษ์ไชยดีแตรใกล้รุ่ง ลัคนาเมืองพุ่งเข้าราศีมีน
The Morning Glory @ Lanna Chiangmai
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200206_2)

...
เป็นกระเษตรกสิณอาโปธาตุ
พุทธสักราช ๑๘๓๙ ตัวปี
ชื่อนพพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
เป็นเมืองใหญ่แห่งล้านนาไทย ...

ที่วัดเชียงมั่นบนถนนราชภาคินัยไม่ไกลจากกลางเวียงเชียงใหม่
ที่ถือเป็นฐานที่มั่นแรกแห่งการสถาปนานครเชียงใหม่
และยังเป็นวัดแรกแห่งเวียงเชียงใหม่

มี ๒ สิ่งสักการบูชาสำคัญ
คือพระแก้วขาวเสตังคมณี
พร้อมจารึกบอกเรื่องราวยาวไปถึงแรกสร้างเวียง
... สุเทวฤาษี ... ดอกจำปา ๕ ดอก ... พระจุฬามณีบนดาวดึงษ์สวรรค์ ...
... พระอินทร์ ... ละวะรัฏฐะ ... รามราช ... ละโว้ ...
... พระกัสสปะ ... จันทเทวบุตร ... วิศณุกรรม ...
... พระบรมาตุ ๔ องค์ ...

และ พระพุทธเจ้าปราบช้างนาฬาคีรี
ที่อชาตศัตรูสร้างไว้
เมื่อพุทธปรินิพพานล่วงแล้ว ๗ ปี ๗ เดือน และ ๗ วัน ...

เสียดายแต่ว่าทุกวันนี้นั้น
ท่านถูกใส่กรงเหล็กขังประดิษฐาน
แม้จะกลางใจปราสาทก็ตามทีเถิด

๖ กพ.๖๓ ๐๖๔๔ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.

 
 
Joomla templates by a4joomla