logo_new.jpg

จากเวียงกุมกามนี้ ที่มังรายท่านละ
From This Ruined City, Mengrai Left
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200206_3)

จากเชียงมั่นวานนี้เช้า
ผมขอรถจากเทศบาลนครเชียงใหม่สงเคราะห์
รับไปวนเวียงกุมกาม ที่ถ้าจำไม่ผิด ...
พญามังรายท่านเริ่มสร้างไว้แล้วย้ายไปเชิงดอยสุเทพตรงเชียงมั่น

ทุกวันนั้นเป็นย่านบ้านคนแน่นขนัด
เว้นฐานวัดไว้เป็นหย่อม ๆ นับไม่หมด
เฉพาะเจดีย์เหลี่ยมนี้ที่ยังตระหง่านงามให้สักการ

ก่อนจะบุก เฮือนเจียงลือ แสนงามแห่งล้านนาปรัตยุบัน

๖ กพ.๖๓ ๐๖๕๔ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.

 
Joomla templates by a4joomla