logo_new.jpg

ตามหาเสมาปูรณฆฏะ แห่งโนนเมือง ... ด้อยค่าเกินไปไหมครับ ?
The Devalued Sacred Vase Of Plenty Sema Stone Of Noan Muang
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200223_2)

ที่อุทยานประวัติศาสตร์โนนเมือง
ในกุดชุมแพที่ชานเมืองชุมแพแห่งลุ่มน้ำเชิญที่ไหลไปลงโขง
ไม่ไกลจากเชิงภูเวียง ภูกระดึงและน้ำหนาว
เหนือจากชัยภูมิ และวัดป่าสุคะโตในอีกหุบเขานิดเดียว
และยังเชื่อมต่อได้กับทั้งลุ่มน้ำเลยทางเหนือ
และลงใต้ไปเชื่อมได้ทั้งน้ำชีไปออกมูล
และลำสนธิไปออกป่าสักสู่เจ้าพระยา ฯลฯ

พบร่องรอยการตั้งถิ่นเป็นโคกดอนปู่ตา
แหล่งฝังศพมนุษย์ก่อนประวัติศาตร์เมื่อ ๒,๕๐๐ ปีก่อน
จนกระทั่งเข้าสมัยทวารวดี ที่มีการขุดคูคันดิน
รับพระพุทธศาสนาแล้วตั้งใบเสมาไว้ไม่น้อย
ตามด้วยเขมรมา ลาวลง จนเป็นไทยทุกวันนี้

ชาวที่นี่เขารักษาพื้นที่ไว้อย่างดีเยี่ยม เรียกชื่อว่า "โนนเมือง"
แม้หลักเมืองขอนแก่นและชุมแพ ก็เอาไปจากเสมาที่นี่
มีการศึกษา ขุดค้น และสร้างทำสารพัดจากหลากหลายฝ่าย
จนออกมาเป็น ๖ อาคารจัดแสดง พร้อมข้อมูลเพียบ

รวมทั้งเอกสารแผ่นพับชั้นเยี่ยมนี้

" ... แล้เสมาเขาเอาไปไว้ไหมหมด ? ... " ท่านอาจารย์ศรีศักรถามหา

" ... นี่ไงครับ ครบไหม ? ... " พวกเราชวนกันดู

องค์หนึ่งมีปูรณฆฏะงามมาก
มีการตั้งศาลปู่ตา และพันผ้าบูชาสารพัด
องค์หนึ่งยาวมาก วางทอดนอนไว้

เหมือนของด้อยค่าจนเกินไปไหมครับ ?

๒๓ กพ.๖๓ ๐๘๒๕ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.

 
Joomla templates by a4joomla