logo_new.jpg

เหมือนว่าจะเน้นแต่นี้ ๆ ... ที่โนนเมือง
Just The Prehistorical, Not Other Later ???
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200223_3)

เท่าที่เห็น การจัดแสดงที่โนนเมืองนั้น วิเศษมาก
แต่ทำไมเน้นแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ???
ทั้ง ๆ ที่มีรอยทวารวดี รวมทั้งน่าจะมีเขมรและลาวที่ตามกันมา

จนถึงที่ชาวที่นี่เขารักษากันมา
แม้กระทั่งที่มีการมาเชิญเสมาไปทำเป็นหลักเมืองปัจจุบัน
ทั้งขอนแก่นและชุมแพ

หากเชื่อมโยงดี ๆ
โนนเมือง - เนินปู่ตา แห่งนี้
อาจจะคลาคล่ำด้วยผู้คนสมัยปัจจุบัน

ไม่มีแต่ ๓๕ ร่างในหลุม ที่ถูกขุดค้นขึ้นมาเปิดเผยให้นอนเหงา
เป็นเพียงแค่วัตถุวัฒนธรรม
เท่าที่อ่านเจอรายงาน บอกว่าอายุเฉลี่ยเพียง ๒๐ - ๓๕ ปีเท่านั้น

ทั้ง ๆ ที่ทุกท่านทรงคุณและเลอค่า มหาศาล
ควรแก่การคารวะสักการ

รวมทั้งกองเสมาปูรณฆฏะทั้งหลายที่ชายอาคารด้วยครับ

๒๓ กพ.๖๓ ๐๙๐๐ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.

Joomla templates by a4joomla