logo_new.jpg

กับ ... #ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ... ว่าไง ?
With The #CenterOfSuvarnabhumiStudy ?
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200317_3)

สืบเนื่องจากที่ถูกตามไปร่วมเสวนา
เรื่อง #ร่องรอยสุวรรณภูมิที่ไม่เลื่อนลอย ที่ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ด้วย อธิการ ดร. #อาทิตย์อุไรรัตน์ เล็งถึงความร่วมใจกันของชาวอาเซียน
แถม อ.ดร. #เอนกเหล่าธรรมทัศน์ ก็ถึงขนาดเขียนรายงานซะอย่างที่น่าจะได้อ่านกันแล้ว

วานนี้ ๒ ท่านที่เป็นคนขับเคลื่อนศูนย์สุวรรณภูมิศึกษานั้น
แวะมาหารือกันที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives
บอกว่าประสงค์จะร่วมทำอะไรกันต่อ ...

น่าจะเริ่มด้วยการชวนคณาจารย์อีกหลายสาขาใน ม.รังสิต
มาถ่ายทำภาพดิจิตัล ๓๖๐ องศา ๓ มิติ ออกมา
เข้าชุดงาน #มรดกสุวรรณภูมิ #SuvarnabhumiHeritage ที่กำลังจะขยับ

อะไรบ้างนั้น ยังไม่บอกดีกว่า
น่าจะร่วมไปกับขบวนที่กำลังทำกับ #มอ. และ #เมืองโบราณ
รวมทั้ง #บวรนคร บูรณาการมันซะ
เวลาและกำลังต้องไม่สุรุ่ยสุร่ายแล้ว

๑๗ มีค.๖๓ ๐๗๓๗ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla