logo_new.jpg

อื่น ๆ อีก ของ #จามปา เชิญไล่ดูกันเอง
More Of #ChampaStoneSculptures
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200417_6)

ความโดดเด่นของ #ศิลปะจามปา คืองานการแกะสลักหิน
ที่พ้องกันกับ #เจนละ หรือ #อีสานปุระ ร่วมสมัย
แตกต่างจาก #ทวารวดี ของไทยเราที่เน้นอิฐกับปูนปั้น
ทำนองเดียวกันกับ #ศรีเกษตร ในพม่า

ลองไล่กันเองนะครับ ผมรีบ ๆ ถ่ายมาเพราะพี่น้องเริ่มนั่งรอแล้ว
ลำดับอาจไม่ได้ รวมทั้งคำอธิบายก็อาจสลับไปมา

ใครเป็นใคร รู้บ้าง ไม่รู้บ้าง แต่เท่มากมาย
หากอยากรู้จริง ๆ ค้นหา อ่านกันเองก็แล้วกันครับ
มีคนมาตามไปทำงานอีกแล้วครับ

๑๗ มีค.๖๓ ๑๔๒๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla