logo_new.jpg

ที่แทงสักน่ำแรกนากันวันนั้น งอกแล้วครับผม
Those First Planting Already Up Krab
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200517_7)

พ้นจากชาวนารุ่นเดิม ผมก็แวะไปดูงานของ #ชาวนารุ่นใหม่
ที่ชวนไป #แทงสักน่ำแรก ไว้ #วันพืชมงคล เมื่อ ๕ วันก่อน

พบว่า #ข้าวเม็ดฝ้ายเมืองนคร ที่น่ำกันไว้ เริ่มงอกแล้วครับ

ส่วนนาที่เหลือ ยังไถพลิกไม่ครบเต็ม
ข่าวว่ามีฝนมาแทรก แต่น่าจะครบถ้วนในไม่ช้านานนี้

มีอะไรเมื่อไหร่วันไหนอีก บอกด้วยนะครับ
Napatchanok Kumlungkua อ้อม มาหาณคอน

๑๗ พค.๖๓ ๑๕๔๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

 
Joomla templates by a4joomla