logo_new.jpg

คือนมวัวนมควาย ไปได้ถึงนมช้าง !!!
The Nipple of Oxen / Buffalo / Elephant !!!
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200517_9)

ลองถามไปตอนบ่ายว่านี้ดอกอะไร
เจอที่ชาย #นาเจ้าพระยานคร บริเวณ #ทุ่งปรัง_นาสาร
ที่ #หัวถนน_พระพรหม
มีคนตอบมาหลายแนว
นุช ไชยเต็ม สงขลา กับ Artit Matitham นาสาร
บอกว่า #นมแมว อันนี้ผมข้องใจมาก
เพราะนมแมวเท่าที่เรียกกันนั้น ไม่ได้แดงอย่างดอกนี้
ค้นดูในสารบบ แมวเล็กแมวใหญ่ จนแมวช่อ ก็ไม่แนวนี้
หรือว่าแมวสงขลา กะสุราษฎร์นั้นนมแดง ???

ข้างทางพัทลุง ประไพ ทองเชิญ กับคุณ Gunhar Yoontrakul ไม่รู้อยู่ไหน
บอกว่า #กล้วยมุดสัง #กล้วยพังพอน นั้นใกล้เข้ามา
แต่ว่าที่เขาเรียกกล้วยนั้นมาจากช่อฝัก มิใช่จากรูปดอก ที่ออกนม ๆ

แถวเมืองนคร เฉลิม จิตรามาศ กับ กระดังงา ขุนทะเล อยู่แถวนั้น
ตอบเลย ว่า #นมวัว_นมควาย
ตรงกับที่ชาวนารุ่นเดิมที่แถวนั้น บอกอย่างเดียวกัน

แต่ผมลองค้นในคู่มือของ อ.#ปิยะ_เฉลิมกลิ่น
ที่ถือเป็น #เจ้าพ่อกระดังงา
ท่านให้ว่าคือ #นมช้าง เข้าไปโน่น
แล้ววงเล็กว่า นคร-นมควาย สุราษฎร์-นมวัว ชุมพร-นมแมวใหญ่
ตรัง-กล้วยมูสัง

เอาเป็นว่าประมาณนั้น
เขาอยู่ใน #วงษ์น้อยหน่าน้อยโหน่ง_กระดังงา_นมแมว_ลำดวน ฯลฯ
ทั่วทั้งโลกมีกว่า ๒๐๐๐ ชนิด ไทยเรามีเกือบ ๒๐๐ ชนิด ที่พบแล้ว

ได้เวลากินข้าวแล้วครับ ตัวใครตัวมัน รางวัลไม่มี

๑๗ พค.๖๓ ๑๘๔๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

 
Joomla templates by a4joomla