logo_new.jpg
เมื่อการเข้าถึงจุดจัดเลี้ยงวานนี้นอกเรือน ที่อากาศกำลังดีนั้นต้องผ่านห้องนี้
แขกทุกคนจึงต้องเจอนี้เหมือน welcoming tips ที่แปลก ๆ
แต่พวกเราก็ไหลได้เรื่อยตามประสา ๕๕๕
" ... นี้อะไร ? ... นั่นอะไร ? ... แล้วนู่นละ ? ... "
" ... อ๋อ อยู่นี่เอง !!! #นี่ไงสุริยเทพ !!! นั่น ๆ ๆ ..."
จนอดีตผู้ว่าการฯ ก็ มาถึง " ... ไหนครับคุณหมอ #ผอบพระบรมสารีริกธาตุ
ที่เหมือนกับที่พบที่กรุงกบิลพัสดุ์ ..."
" ... นี้ไงครับ ที่เป็น #ต้นแบบยอดพระสถูปที่วัดคฤหบดี ตรงหน้าต่างห้องผู้ว่าฯ ... "
ท่านผู้ว่าการฯ ก็ บอกท่านผู้ว่าการฯ ประสาร
จากนั้นทำท่าว่าหากยาวอาหารอาจเย็นเพราะนี้เป็นแค่ของหวาน
จึงช่วยกันดันไปยังแดนอาหารที่เป็นประสงค์หลักของการนัดนี้
" ... นี้ครับท่านผู้ว่าการฯ ทั้งสอง
ที่ผมไม่กล้าบอกก่อนหน้านี้ กลัวถูกเรียกเก็บเข้า ธปท.ครับ ... "
แล้วค่อยเล่าต่อว่าของหวานหลังอาหารแข็งโป๊กนี้ เป็นไงบ้าง
๑๖ พย.๖๓ ๐๘๔๕ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla