logo_new.jpg
การเตรียมเล่าแก่คณะนี้ ที่เรียกชื่อกลุ่มว่า #economiss
ผมปรับการนำเสนอจากที่เพิ่งไปเสนอต่อวงวิชาการ สก.สว.
ที่กำลังจะตั้ง #ศูนย์สุวรรณภมิศึกษา นี้ขึ้นในระดับชาติ โดยเติมนี้
ด้วยเป็นส่วนที่ตั้งใจร้อยเรียงถึง #พระอัจฉริยภาพของพระเจ้าอยู่หัว
อันเป็นประเด็นสำคัญที่ผมจำยอมรับทำงานนี้ที่ Gistda เคี่ยวเข็ญขอร้อง
ว่าจะทำถวายในวาระ ๙๐ พรรษาของพระองค์ ก่อนที่จะสวรรคต
โดยที่ผมเองนั้น เห็นว่างานนี้ ต้องมือระดับผู้เชี่ยวชาญชำนาญการเท่านั้นทำ
แต่จีสด้าบอกว่าผมนี้แหละทำได้ และยืนยันคะยั้นคะยอหลายรอบจนยอมรับทำ
นี้ครับที่เล็งเห็นและเรียบเรียงไว้เป็นบทปฐม ...
๑) #ทรงเล็งการไกลมาก จากการพระราชทานชื่อสนามบินใหม่ที่หนองงูเห่า
ที่รัฐบาลจะตั้งชื่อว่า Bangkok New International Airport - BNIA
เป็น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - Suvanabhumi Airport
พร้อมทรงแปลให้ด้วยว่า The Golden Land !!!
จนกลายเป็นหมุดหมายสากลเรียบร้อยแล้วในวันนี้ !!!
พร้อม #แผนที่พยากรณ์ ไว้อย่างเหลือเชื่อ
โดยทรงระบุ #พื้นที่สุวรรณภูมิ พร้อมชื่อเมืองปัจจุบันบนสุวรรณภูมิไว้ ๓ เมือง
ซึ่งแผนที่ดังกล่าวทางจีสด้าได้นำภาพแผนที่ดาวเทียมมาซ้อนทับ
แสดงพระอัจฉริยภาพนี้อย่างแจ่มชัด
ทว่า ในขั้นการจัดพิมพ์ เมื่อทำเรื่องขอพระบรมราชานุญาตนั้น สำนักเลขาฯ แจ้งว่า
มีข้อกำหนดห้ามคัดย่อตัดตอนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกไปตีพิมพ์
ด้วยเกรงว่าจะเกิดการคลาดเคลื่อน หากจะพิมพ์ ต้องพิมพ์ในรูปเล่มทั้งเล่มเท่านั้น
บทนี้จึงคัดออกแล้วปรับปรุงใหม่จนผ่านการกลั่นกรองออกมาเป็นหนังสือเล่ม
วานนี้ พิจารณาแล้วว่านี้ไม่น่าจะผิดพลาดหรือ ฯลฯ
มุ่งหมายเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศในพระอัจฉริยภาพยิ่ง
ผมจึงเติม และเริ่มการสนทนานี้กับคณะนี้ อย่างนี้
๑๖ พย.๖๓ ๑๐๐๐ น.
บ้าท่าวัง สะพานควาย กทม.
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla