logo_new.jpg

 

เพื่อนชาวพม่านำคณะนักสำรวจศึกษาจากเมืองไทยและผู้เชี่ยวชาญเรื่องโหละ ทองคำ Dr.Anna Bennett ลงพื้นที่สำรวจที่เมืองพุกาม (Bagan) 9/07/2015

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla