logo_new.jpg

๙ วัด บันดาลใจ...ทั่วไทย
ปฏิบัติบูชาในวาระอาสาฬหบูชา ๒๕๕๘ และ ถวายเป็นพระราชกุศลใน ๓ วาระมหามงคลของชาวไทย เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคมที่ผ่านมา
พวกเราได้ร่วมกันทำบุญสมโภชโครงการที่เชื่อว่าจะทวีความหมายขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
โครงการนี้เริ่มโดยอาศรมศิลป์กับ สสส. มีดำริจะช่วยถวายงานวัดด้วยการช่วยออกแบบแผนผังสิ่งปลูกสร้างอาคารและ ภูมิสถาปัตยกรรมแก่วัดต้นแบบ
แล้ว สสส.ชวนผมเข้าไปร่วมชี้แนะและพิจารณา โดยเริ่มที่ ๓ วัด มีวัดไร่ขิง วัดสุทธิ และ วัดพระพิเรนทร์ โดย ๒ วัดหลังนั้นพวกเราที่หอฯ มีส่วนเสนอไว้นานแล้ว
เนื่องจากท่านเจ้าอาวาสวัดสุทธิเคยเปรยไว้เมื่อคราวไปหอฯ บอกว่าตั้งใจจะทำวัดสุทธิให้เป็นอย่างสวนโมกข์ ส่วนวัดพระพิเรนทร์ซึ่งเคยเป็นที่สถิตของท่านเจ้าคุณอาจารย์ ป.อ.ปยุตโตนั้น
ครั้งท่านจำเป็นต้องรื้อกุฏิที่มีผู้สร้างถวายและเป็นสถานที่รจนาหนังสือ พุทธธรรม ทางวัดและท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้ให้หอฯ นำวัสดุทั้งหมดมาเก็บรักษาไว้กับหอฯ โดยทั้ง ๒ วัด
หอฯ ได้ขอให้อาศรมศิลป์ไปถวายงานท่านทันทีที่ท่านมีดำริเมื่อหลายปีมาแล้ว ทำให้หอฯ จึงมีพันธะกรณีกับกิจกรรมนี้ โดยเฉพาะอาศรมศิลป์ที่เป็นหน่วยอาสาออกแบบให้หอฯ มาตั้งแต่ต้น
แถมยังไปเชิญกลุ่มชูใจกะกัลยาณมิตรที่เป็นอีกธรรมภาคีสำคัญที่ร่วมปลุกปล้ำ งานวัดลอยฟ้ากันมา มาร่วมด้วย พวกเราชาวหอฯ จึงไม่มีเหตุใด ๆ ที่จะไม่ร่วมด้วยช่วยกันกับโครงการที่ตั้งชื่ออย่างเท่ว่า "วัดบันดาลใจ"
แต่ที่สำคัญที่สุดในการต้องเข้าร่วม ก็เพราะว่าเมื่อแรกตั้งหอฯ เป็นสวนโมกข์กรุงเทพฯ ตามกรอบความคิดของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ริเริ่มไว้ที่ไชยาว่า "โมกขพลาราม เป็นสถานอันร่มรื่นและเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้น"

โดยท่านเจ้าคุณอาจารย์ ป.อ.ปยุตโต ยังได้ให้พรเมื่อแรกเปิดในบทความ "อยู่ใน ใจเหนือ เกื้อโลก"
ว่า
วัดทั้งหมดล้วนจัดตั้งสร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายเดียวกันนี้ คือเอื้อเฟื้อแก่ผู้คนในการอยู่ในโลกได้ด้วยใจที่เหนือโลกแล้วออกทำการเกื้อ โลก
ขอให้พวกเราทำที่หอฯ ให้ได้ดีแล้วออกไปรับใช้ถวายงานพระท่านตามวัดต่าง ๆ ให้มาก ๆ ซึ่งถึงทุกวันนี้ ๕ ปีกว่าที่เปิดดำเนินการหอฯ ก็พอสันทัด
และเริ่มพบว่าเฉพาะแต่ที่หอฯ น่าจะไม่พอแล้ว แถมถูกขอให้ไปช่วยในหลายที่หลายโอกาสอยู่เนือง ๆ จึงตกลงเข้าร่วมอย่างเป็นกิจลักษณะในฐานะหน่วยหนุนเสริมด้านกิจกรรมการเรียน รู้ การปฏิบัติ
และธรรมนันทนาการต่าง ๆ แบบสามประสาน คือ อาศรมศิลป์เป็นฝ่ายประสานนักออกแบบและโครงสร้างหลายฝ่ายมาร่วมโดยได้ทั้งสภา วิชาชีพและภาคธุรกิจตลอดจนอาสาสมัครอิสระจำนวนมากมาร่วม
หอฯ ก็ประสานสานธรรมภาคีทางกิจกรรมในการเข้าร่วม มีชูใจกะกัลยาณมิตรเป็นหน่วยช่วยสื่อสารสู่สาธารณะ โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้ามามีส่วนร่วมอย่างตั้งใจ
โดยจะนำเข้า ที่ประชุมมหาเถรสมาคมด้วย งานนี้ เริ่มที่ ๙ วัด ตั้งชื่อเล่น ๆ ว่า "วัดบันดาลใจ" ที่ผมเองชอบชื่อนี้มาก ๆ เพราะบ่งชี้ชัดว่าจะ "บันดาลใจ" ซึ่งเป็นได้หลากหลายมิติ
ตั้งแต่บันดาลใจแก่ชาวเราและวัดที่เข้าร่วมว่างานนี้มุ่งที่การบันดาลใจ บันดาลใจผู้คนที่มาวัดหรือเข้าร่วมนานากิจกรรมว่าขอให้มุ่งการบันดาลใจ แล้วยังจะบันดาลใจแก่วัดอื่น ๆ

ตลอดจนผู้คนชาววัดและพุทธศาสนิกชน องค์กรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนว่าการบันดาลใจอย่างนี้เป็นส่วน สำคัญควรขบคิดขับเคลื่อนขยายให้มากขึ้น
แบบว่าบันดาลใจกันไม่รู้จบ ส่วนที่เลือกกันมา ๙ วัดหลากหลายลักษณะและบริบทจากทั่วทั้งประเทศนั้น ชวนให้ผมฉุกคิดถึงท่านอาจารย์พุทธทาสที่เวลาทำงานใหญ่ใด ๆ
นอกจากจะมีพระพุทธเจ้าเป็นนายเหนือหัวแล้ว จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอมา จึงเสนอว่าโครงการนี้สำคัญมากพอที่จะเป็นโครงการถวายพระราชกุศลใน ๓ วาระ
ที่กำลังจะมาถึงซึ่งสอดคล้องกับโครงการนี้ที่จะทำกัน ๓ ปีพอดี คือ ๗๐ ปีครองราชย์ เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ ปี พระเจ้าอยู่หัว และ ๘๔ ปีพระราชินี ในปี ๒๕๕๙-๖๐ ที่จะถึงนี้
โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นด้วยและจำนำเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคม ด้วย รายละเอียดของโครงการและแต่ละวัดเป็นอย่างไร ติดตามดูและมาช่วยกันด้วยนะครับ
พระท่านพร้อมแล้ว รอแต่พวกเราเข้าไปช่วยและรับใช้ตามที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้กับบริษัทของพวก เราทั้งสี่นะครับ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
พบกันที่สวนโมกข์กรุงเทพวันอาสาฬหบูชาที่ ๓๐ นี้นะครับ จะมีการนำเสนอเป็นกรณีพิเศษครับ

บัญชา พงษ์พานิช ๒๐ กค.๕๘

 

Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//