logo_new.jpg

เก็บดอกโมกข์สวนโมกข์ในสวนปฏิจจฯ
แล้วเลือกรับธรรมพรก่อนสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ที่สวนโมกข์
ธีมพาเที่ยวสวนโมกข์บ่ายโมงวันนี้และพรุ่งนี้ นะครับ

ในภาพชุดใหญ่ของทั้ง "สวนโมกข์กรุงเทพ"
และ "โรงมหรสพทางวิญญาณ แห่ง สวนโมกข์ไชยา"
รู้ไหม มีรูปวิเศษ คนกำลังเด็ด "ดอกไม้มหามงคล"

ใครรู้แล้วก็เฉยไว้ 
แต่ช่วยดูดอกของตัวเองที่ในใจ ว่าเป็นอย่างไรแล้ว

ใครยังไม่รู้
พบกันบ่ายโมงวันนี้และพรุ่งนี้นะครับ

ผมได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการอุ้ย และ ผู้กองแก้ว
แห่งกองกำลังเพลินธรรมนำชมของสวนโมกข์กรุงเทพเป็นที่เรียบร้อย หลังรอคอยมาแสนนาน

โดยคงต้องแถม 
ภาพเรื่อง "สังสารวัฏฏ์ ภาพสุดยอดธรรมของพระพุทธองค์"

(๔ ภาพแนบท้ายสุด เป็นชุดในโรงหนังที่ไชยา ซึ่งสวนโมกข์กรุงเทพเอามาปรับใหม่โดยกลุ่มจิตรกรไทย ออกมาเป็น ๑๖ ภาพช่วงแรก โดยมีภาพสมุดไทยในคลังของกรมศิลปากรอีกหลายเล่ม ประกอบการศึกษาและพัฒนาภาพชุดนี้เป็นกรณีพิเศษ โดยเล่มที่สวยที่สุดซึ่งท่านอาจารย์พุทธทาสใช้ประกอบการศึกษาและพัฒนานั้น หาไม่เจอเสียแล้ว ถามไถ่ได้ความว่า ในทะเบียนบอกว่ามีผู้ใหญ่ยืมไปแล้วหาไม่เจออีกเลย"

รวมทั้งภาพ "อัตตภาพนาวา อีกสุดยอดจิตรกรรมไทยที่ไชยา"

และภาพ "พระเจ้าสร้างโลก แบบสวนโมกข์" 
ที่จะสอบทานชีวิตให้ท่านทั้งหลาย
ว่าตรุษสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยแท้ที่กำลังจะถึงนี้
มี "ชีวิตสังขาร" ล่องกันถึงไหนแล้ว

แล้วพบกันนะครับ

 

 

Joomla templates by a4joomla