logo_new.jpg

ตอนเช้ามามีจิตอาสามาทำยางยืด แล้วก็มีคณะศิษย์หลวงพ่อเทียนมาจัดภาวนาแบบเคลื่อนไหว ตอนบ่าย พอจ.อินทร์ถวาย หนึ่งในศิษย์รูปสำคัญของ พอจ.หลวงตามหาบัว มาแสดงธรรมตามกาลพร้อมกับได้โอกาสถวายงานเรื่องการจดหมายเหตุของ หพท.เพื่อท่านจะนำไปประกอบการทำงานของหลวงตามหาบัว โดยท่านจะนัดหารือกันต่อ จากนั้นผมแยกมานำชมได้ ๔ จุด เสาร์ห้าที่ทางขึ้นจากในสวน แล้วว่าด้วยพระพุทธสิหิงค์ ห้องหนังสือสื่อธรรมที่กำลังจะปรับ ภาพอัตตภาพนาวา สวนปฏิจจสมุปบาท มรรค ๘ นิพพาน ๑ แล้วก็ภาพปฏิจจะฯ แล้วจบที่พระเจ้าสร้างโลก เริ่มต่อจากพี่นีด้วย ๓ คน เป็นสาวธนนชาติ กับ จาก สสจ.นครปฐมกับลูกชาย จากนั้นมีหนุ่มเข็นรถพาแม่และพ่อมาสมทบอีก ๓ พอเข้าอาคารก็เพิ่มเรื่อย ๆ เป็นสัก ๑๐ กว่าๆ บางจังหวะก็ถึง ๒๐ จบที่ราว ๆ ๑๕ พอดีมีหนุ่ม ๆ มาทำวัตรเย็น ขณะที่ ธรรมมาตาภาวนาที่จะอยู่ข้ามคืนก็เดินไปตามจังหวะ

พรุ่งนี้อีกรอบ ใครว่างก็ขอเชิญนะครับ ผมสนุก ดูเหมือนว่าคนตามก็น่าจะสนุกด้วย ตอนจบภาพพระเจ้าสร้างโลก ผมสมมุติให้ลูกชายเป็นลิง ถามว่า ๓๐ ปีพอไหม แม่อายุ ๗๗ ที่นั่งรถเข็นบอกทันทีว่า ยังไม่พอ ทุกวันนี้อยู่กันได้ถึง ๑๒๐ ปีโน่น ส่วนเด็กน้อย ป.๒ ช่วยอธิบายภาพอัตตภาพนาวาอย่างสุดยอดด้วยครับ

 

 

 

Joomla templates by a4joomla