logo_new.jpg

Or An Unawared Person ? 
หรือเป็นเพียงบุคคลผู้ปล่อยปละละเลย 
เงื่อนเชือกขาดวิ่น
(bunchar.com การพระศาสนา 20160711)

หลายหลักธรรมนำชีวิต 
พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร
แสดงที่สวนลุมเมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ก.ค

เนื่องในวาระจะอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

๑) ธรรมชาติของกายชอบอยู่นิ่ง การออกกำลังต้องขยับ อย่างที่มาออกกำลังกายกันทุกวันที่สวนลุมนี้ ส่วนธรรมชาติของจิตที่ชอบวุ่นนั้น การออกกำลังคือต้องฝึกให้นิ่ง

๒) อย่าเป็นบุคคลผู้ปล่อยปละละเลยจนเงื่อนเชือกขาดวิ่น พึงมัดจิตไว้กับเสา อย่าเป็นเรือไหลเรื่อยไปตามกระแสน้ำจนล้มคว่ำเสียกลางกระแส

๓) เมื่อยังไม่ตาย มนุษย์เราก็มีความคิดเป็นธรรมดา แต่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวข้องแวะ มีอยู่เหมือนไม่มีอยู่ในใจเรา

๔) แรก ๆ นั้นขาดวิ่นเป็นธรรมดา ทำไปเรื่อย ๆ จะคุ้นเคยแนบแน่นขึ้นเรื่อย ๆ เบิกบานผ่องใสขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ปลีกแรง อ้อยอิ่ง แต่แยบคายและชัดเจน มีปกติเป็นความระมัดระวัง

๕) ไม่ลอยไปตามน้ำเหมือนสวะไหลไปเรื่อย รู้กำกับจิตมิให้ปรุงไปเรื่อย ๆ แต่เป็นจิตที่มีระเบียบแบบแผน จดจ่ออยู่กับสิ่งกำหนด ไม่ไหลตามอะไรอื่น จนแยบคาย รอบคอบ เข้าที่ มีหลักมีเกณฑ์ ไม่แส่ส่ายไปเสมอ ๆ จนเต็มเปี่ยมไปด้วยสติและมีปัญญา อยู๋กับเนื้อกับตัว เจริญก้าวหน้า ถึงเวาก็จะรวมตัวนำพาให้พบความอัศจรรย์ของจิตได้เองว่าแท้จริงแล้งไร้เมฆหมอก สุกสว่างดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า "ปภัสสร จิตตัง ภิกขเว" สงบ สว่างแจ้ง สิ้นสงสัย อิ่มเอง ประหนึ่งภูเขาแท่งทึบทนทานต่อพายุทั้ง ๔ ทิศ ๘ ทาง

สาธุขอรับ ภันเต

 

 

หมายเหตุ ท้ายงานนี้ 
มีหมู่สตรีแต่งกายนุ่งซิ่นนัดกันมาร่วมงานบุญครั้งนี้
งดงามอย่างนี้
ผอ.ททท.อีสานจึงขอเชิญขึ้นเวที
ชวนกันนุ่งผ้าซิ่นอีสาน 
งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยรอบหน้า

น่ารักและนิยมนัก

๑๑ กค.๕๙

Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//