logo_new.jpg

PlearnDhamma @ SriTawee 2 
เพลินธรรมที่ศรีทวี ๒ แล้วแถมธรรมชาติที่คีรีวง
(bunchar.com การพระศาสนา 20160711)

ขอเชิญชวนเพลินธรรมกันผ่านภาพด้วยตนเอง
ตามที่ภาคีพี่น้องนำไปบรรณาการแก่คณะวัดศรีทวี
ที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้พระเณรทั้งวัดเข้าฟัง
รวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาอาสาที่จะนำต่อกันเอง

 

 

ตามมรดกที่ ๙ ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสฝากไว้

 

มีเพียง ภาพพระเจ้าสร้างโลก อัตตภาพนาวา 
ปฏิจจสมุปบาท และ หนวดเต่า เขากระต่าย นอกบ

ผมขอแจมที่พระเจ้าสร้างโลก
จากนั้น อุ้ยโจ้ กะ แอน ว่ากันต่อ
ทุกคนสนใจอย่างจริงจัง ดังภาพที่เห็น


วันนี้จะ workshop ให้นำกันเอง
ในขณะที่ ได้รับทราบว่าท่านเจ้าคุณบอกว่า 
"อาตมานำเพลินได้เองแน่แล้ว"
แล้วก็นำภาพปฏิจจสมุปบาทสาธิตทันที

ผมเองนั้นแว่บไปเสวนาที่ลานพระธาตุ
เสร็จพร้อมกันเกือบ ๖ โมงเย็น 
พอมีเวลาจึงพาไปเพลินธรรมชาติ
เล่นน้ำ กินข้าว แล้วเที่ยวงานวัดที่คีรีวง
สงสัยอะไรถามท่านไปที่ด้วยเอาเองนะครับ

 

ส่วนดอกบุนนากที่แถมนั้น
รู้ไหมว่าในพม่า ถือว่าคือโพธิพฤกษ์
ที่พระศรีอาริย์จะมาบำเพ็ญเพียรและตรัสรู้ใต้ต้นนี้

พอดีต้นที่วัดศรีทวี ออกดอกอีกแล้ว


ส่วนศาลาการเปรียญก็ก้าวหน้ามากแล้ว

๑๑ กค.๕๙

Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//