logo_new.jpg
สีมากถา ... วินิจฉัย อีกฉบับหนึ่ง ซึ่งสวยกว่าที่แล้ว ๆ มา
NewlyFoundSemaDescription, MorePrecious
(bunchar.com การพระศาสนา 20210330_7)
ตามที่กะว่าพรุ่งนี้จะทำการสมโภช #พระไตรปิฎกฉบับค้นพบใหม่
#เจ้าพญานครศรีธรรมโศกสร้างไว้ ที่วัดจันท่าวังเมืองนคร
ร่วมกับการบุญฉลองยกช่อฟ้าลงมาบูรณะพระอุโบสถ
วันนี้ ๒ น้อง เข้าไปค้นคว้า แล้วบอกว่า นี้ด้วยดีกว่า ...
#สีมาวินิจฉับ_ฉบับวัดจันทาราม ที่ท่าวัง นครศีธรรมราช
ซึ่งสวยมากกว่า ฉบับมหาวิทยาลัยราชภัฏนคร ที่หายไป
และได้รับกลับคืนมาทาง @ศูนย์รับบิณบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยเมืองนคร
รวมทั้งสวยกว่าเล่มวัดสุทัศน์ฯ ที่หายไปแล้วเมื่อไหร่ไม่รู้
ที่น่าสนใจคือ ฉบับนี้ ไม่เรียกว่า #สีมากถา
เช่นกันกับพระไตรปิฎก ของวัดจันฯ เป็นพระสูตร พระวินัย พระโลกุตระ ขอรับผม
พรุ่งนี้ เจอกัน ที่ #วัดจันท่าวังเมืองนคร ครับผม
ลองดูตัวอย่างไม่กี่ภาพนี้ก่อนครับ
๓๐ มีค.๖๔ ๒๒๑๖ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
อาจเป็นรูปภาพของ วัด
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นภาพวาด
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นภาพวาด
อาจเป็นภาพวาดรูป ต้นไม้
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ วัด
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
Joomla templates by a4joomla