logo_new.jpg
แม่-น้าพาครับ วลัยลักษณ์มาอวยพรปีใหม่ครับ
NewYearWithWU
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20230106_10)
ความที่ทำอะไร ๆ ไว้ไม่น้อยกับวลัยลักษณ์
ทั้งแม่ ทั้งน้าพา รวมทั้งผมเองด้วย
ทุก ๆ ปีใหม่ วลัยลักษณ์จึงไม่เคยขาดการมาอำนวยอวยพรแม่และน้าพา
โดยผมได้พลอยด้วยเรื่อยมา
ปีนี้มีสองรองอธิการบดีมาครับ
ท่านหนึ่ง เพื่อมาบอกเรื่องที่ดิน ๕ ไร่
ที่แม่มอบให้วลัยลักษณ์มากว่า ๒๕ ปีแล้ว ยังไม่ได้ทำอะไร
บอกว่าปีก่อนเสนอของบไปไม่ได้ ปีนี้จะเสนอใหม่ในลำดับต้น ๆ ขึ้นครับ
อีกท่านรองดูแลเรื่องวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
จึงได้เรียนรู้แนวทางบางประการของวลัยลักษณ์ขณะนี้
ตอนท้ายได้แต่ปวารณาว่าหากมีสิ่งใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นเมืองนคร
หรือเรื่องทางวัฒนธรรมที่ผมพอทำได้ก็ยินดีร่วมด้วยตามกำลัง
อย่างน้อยก็ในฐานะที่เป็นดุษฎีบัณฑิตของวลัยลักษณ์เรื่องไทยศึกษาบูรณาการครับ
สวัสดีและขอบพระคุณมายังทุกชีวิตที่วลัยลักษณ์ครับผม
๖ มกรา ๖๖ ๒๐๑๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//