logo_new.jpg
ด้วยประจักษ์ทุกครรลองนั้นผ่องแผ้ว
สู่ภพภูมิทิพย์วิถีที่วาวแวว เป็นดวงแก้วทุกดวงใจไปนิรันดร์ ฯ
AllNiceOfNapaForAllOfUs
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20230310_1)
๑.
กราบน้าพา..ด้วยใจอาลัยยิ่ง
น้าเป็นขวัญเป็นมิ่งที่ยิ่งใหญ่
เป็นศูนย์รวมแห่งรักเป็นหลักชัย
เป็นหัวใจแห่งญาติมิตรสนิทรัก
ด้วยบทบาทที่เห็นเป็นแบบบท
นั้นปรากฏงดงามยามประจักษ์
เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่พร้อมพรัก
เอื้ออบอุ่นยิ่งนักเมื่อใกล้ชิด
ดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรแผ่ใบร่ม
แผ่ใบห้อมล้อมใบห่มสนมสนิท
ร่มรื่นด้วยเมตตามาเนืองนิตย์
เป็นคุณค่าให้ค้นคิดถูกทิศทาง
๒.
วันพลัดพรากจากลาเป็นสามัญ
แต่ไหวหวั่นรับรู้อยู่รอบข้าง
ในบุญทำกรรมแต่งที่แรงร้าง
ให้เรือนร่างร่วงโรยไปตามกาล
แม้เรือนร่างล่วงลับดับหาย
แต่เรือนใจเพริศพรายให้สืบสาน
ทุกบทบาทแบบบทให้จดจาร
เป็นตำนานแห่งวิถีดีงามแล้ว
ด้วยประจักษ์ทุกครรลองนั้นผ่องแผ้ว
สู่ภพภูมิทิพย์วิถีที่วาวแวว
เป็นดวงแก้วทุกดวงใจไปนิรันดร์ ฯ
. ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง
รัตนธาดา แก้วพรหม (บุญเสริม แก้วพรหม)
สำนักกวีน้อยเมืองนคร
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
 
 
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//