logo_new.jpg
อีกมงคลของชีวิตนี้ ที่ไม่ได้คาดได้คิด เพียง #ทำอะไรก็ธรรม ทำไป
OnLifeBlessing JustGoOnWorking
(bunchar.com การพระศาสนา 20221014_3)
บอกว่าคณะกรรมการฯ จะจัดงานบุญ ๗๒ ปีขององค์กร
มีการแนวนี้ จะขอเชิญเข้ามาร่วมและรับโล่ห์ ก็เกิดตะขิดตะขวงใจว่าใช่แน่ไหม ?
น้อง ๆ หลายคนกำชับว่า " ... ทางยุวพุทธตั้งใจมาก หมอควรไป ... "
แล้วก็ได้รับรู้และสัมผัสถึงมิ่งมหามงคลนี้
เนื่องจากยุวพุทธิกสมาคมแห่งนี้นั้นสำคัญนัก
เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาไทยที่ยืนยงและก่อคุณูปการมาก
อันที่จริงก็เกิดต่อจาก #พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
แต่อยู่ ๆ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยก็ค่อย ๆ หายจางไปจากวงการ
ส่วน #องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก หรือ พสล. ที่เกิดตอนกึ่งพุทธกาลนั้น
ระยะหลังมาก็หายจางไปหลายสิบปีแล้วเช่นกัน
ยังมีแต่ยุวพุทธฯ นี้ ที่ปักหลักตั้งฐาน สร้างงานการพระศาสนาตลอดมาอย่างยิ่งยวด
พวกเรายังไปขอเรียนรู้เป็นกรณีศึกษามาปรับทำกันเลยครับ
เอาเป็นว่า ที่เป็นสวนโมกข์กรุงเทพวันนี้ ก็มียุวพุทธฯ นี้เป็นตัวแบบหนึ่ง
เอาเป็นว่า ที่การพระพุทธศาสนาบ้านเรามีกำลังกันวันนี้ ก็ยุวพุทธฯ นี้ มีส่วนมาก
ในงานนี้ ยุวพุทธฯ มีการประกาศเกียรติคุณ ๓ ประการ
๑) ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น ๗๒ ท่าน
๒) ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อยุวพุทธิกาสมาคมฯ ดีเด่น ๒๐๖ ท่าน
๓) ผู้สนับสนุนยุวพุทธิกสมาคมฯ ดีเด่น ๕๘ ท่าน
และผมนั้น ถูกกำหนดให้อยู่ในกลุ่ม ๑ ที่ต้องนับว่าเป็นอีกมงคลมากของชีวิตนี้
ที่เพียง #ทำอะไรก็ธรรม ทำกันเรื่อยมา ไม่ได้คิดอะไรมาก
นอกจากคิดเพียงว่า เมื่อพระพุทธศาสนามีอุปการะมากกับชีวิตเรานี้
ก็อยากให้ผู้อื่น ๆ ได้รับอุปการะนั้นจากพระพุทธศาสนาด้วย
รวมทั้งเป็นการสนองพระคุณพระพุทธเจ้าและนานาครูบาอาจารย์
ที่สานการพระพุทธศาสนาสืบมาจนถึงเรานี้
แถมวันนี้ ๑๔ ตุลา ปีที่ ๔๙ ปีหน้าเข้าปีที่ ๕๐
เหตุการณ์นี้ ที่ทำให้ชีวิตเคยผันแปร
แล้วค่อย ๆ บอกเลิกรับนับถือพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
จนกระทั่งต่อมา เมื่อมีชีวิตจริง ๆ จึงได้พบว่าพระพุทธศาสนานี้คือที่สุด
ทั้งต่อการพระพุทธศาสนา ต่อผู้คนทั้งหลาย
โดยเฉพาะการนี้ ที่กรุณาให้โอกาสผมได้ร่วมขบวนไปกับอีกหลายครูบาอาจารย์ของแผ่นดิน
ที่ไม่เคยคิดคาดว่าชีวิตนี้ จะได้อยู่ในชั้นขบวนนี้ได้เลยครับผม
๑๔ ตุลา ๖๕ ๐๗๕๐ น.
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//