logo_new.jpg
ดูเขาจัดทำงานวัดกันครับ นี้ที่วัดพระสิงห์
LookWhatTheyArrangeTheTemple
(bunchar.com การพระศาสนา 20221109_7)
ที่ #วัดพระสิงห์ วานนี้ ที่เขาจัดงาน #ประเพณียี่เป็ง กันนั้น
พอเข้าไปในวัดแล้วจึงได้เข้าใจว่าทำไม่คนถึงได้มากันคลาคล่ำ
ทั่วทั้งวัด มีเพียงเสียงเดียวดังฟังกังวาน
พระธรรมเทศนาว่าด้วย #เวสสันดรอานิสงส์
เขาจัดที่ให้พระแสดงธรรมที่หน้าวิหารลายคำที่ประดิษฐานพระสิหิงค์
แล้วจัดบริเวณตามนี้ครับ ผู้คนก็นั่งกันที่ลานไกลออกมา
ถ้วยเทียนตามไฟนั้น เปิดให้คนทำบุญเอาจุดวางเรียงกันเองจนเต็มวัดครับ
ฝากชาวเมืองนครพิจารณาเผื่่อจะคิดลองทำกันครับผม
๙ พย.๖๕ ๒๓๐๐ น.
ดวงตะวัน เชียงใหม่
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//