logo_new.jpg
คือ #องค์โสณะอุตตระ กับ #ร่วงโรจนฤทธิ์ และล้นเกล้าเสด็จพ่อฯ
(bunchar.com การพระศาสนา 20230122_2)
ด้วยพระองค์ทรงวางเรื่องให้มหาสถูปนี้เป็น #องค์พระปฐมแต่ครั้งสุวรรณภูมิ
ที่ด้านหน้าจึงมีสองศาลาพร้อมรูปพระโสณะกับพระอุตตระประดิษฐานไว้
แต่เหมือนเลือนความทรงจำหมดแล้วไหม ?
กลายเป็นหอพระสีวลี กับพระมหากัจจายนะวางแทน
โดยพระมหากัจจายนะด้านหน้าองค์พระนี้
ก็ละม้ายกับที่บรมธาตุเมืองนครไหม โสพิทร์ แซ่ภู่ Chedha Keawsakun ครับ
ส่วนที่ด้านหลัง ที่ผมตั้งใจเข้าไปกราบนั้น
และเคยเข้าเฝ้าถวายงานทั้งพระนางเจ้าฯ กับ เจ้าฟ้าฯ
ส่วนแสงฉายที่เหนือยอดองค์พระนั้น มิใช่อัศจรรย์อย่างครั้งกระโน้นครับ
เพียงพอดีไปยืนบังเอาเงาองค์พระกันครับผม
ส่วนป้าย #มหอกคินี ต้นนั้น เอามาฝากบางคนสนใจขอรับผม
๒๒ มกรา ๖๖ ๐๖๕๔ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//