logo_new.jpg
ที่ไม่พลาดขึ้นไปขอเข้าพวก เพลินธรรม นำชม วันนี้
Don'tMissToAttendThisMembership
(bunchar.com การพระศาสนา 20230129_1)
น้อง ๆ ในทีม กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ สั่งให้ไปเข้าพวก
กับคณะ เพลินธรรม นำชม ที่วันนี้มีประชุมใหญ่
กว่าจะบินมาจากนครถึงก็กว่า ๙ โมงเข้าไปแล้ว
ทันได้ฟังความคาดหวังของทั้งภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
แล้วพี่อ้อมก็กุมเวทีให้น้อมจิตภาวนาก่อนลงมือเขียนถึงความคิดที่มี
จึงให้จับคู่เล่ากัน แล้วมาเล่าในวงใหญ่
ผมเขียนได้แต่เพียงว่าทำไมถึงได้เริ่มชวนกันมาเพลินธรรมนำชม
จนเกิดเป็นกลุ่มนี้ที่ขยายมา ๑๗ ระลอก ตลอด ๑๒ ปีที่ผ่านมา
คิดฝันแต่เพียงว่านี้น่าจะช่วยให้ผู้คนได้ประโยชน์อย่างที่เรานี้ได้เสมอมา
และหากเป็นไปได้ อยากให้เป็นอย่างไรอีกบ้าง ตามที่เขียนลงกระดาษไว้
แล้วถูกน้องคนหนึ่งมาจับคู่ เสนอข้อคิดเห็นมีค่ามากมายเลยครับ
จากนั้นมีการนำมาเล่าสู่วงใหญ่ แบบว่าได้อะไรต่อมิอะไรไม่น้อย
ก่อนที่จะต้องรับหน้าที่ก่อนเที่ยง
ด้วยการบอกถึงที่หอฯ กำลังจะขับต่อในปีที่ ๑๒ นี้
แล้วชวนลงไปเพลินธรรมนำชมกันนิด ๆ ก่อนกินเที่ยงด้วยกันครับผม
ขอบคุณ ทุก ๆ ท่านมากมายในวันนี้ครับ
๒๙ มกรา ๖๖ ๒๐๕๐ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//