logo_new.jpg

หรือว่าจะเป็น...ดินที่ไร้ปุ๋ย ?
How Are You ?
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20170119_2)

ขอเชิญข้อธรรมตามต้นไม้ที่หนองป่าพง
ที่ผมถือเป็นธรรมพรของท่านอาจารย์ชาสำหรับตัวเอง
เนื่องในโอกาสที่แก่เกินตายมาได้ ๖๐ ปีนี้แล้ว

มาฝากอีกชุดนะครับ
ทั้ง ๆ ที่ แต่ละแผ่นก็เหลือพอแล้ว

๑๙ มค.๖๐

Joomla templates by a4joomla