logo_new.jpg

คืนนี้ นอนนี่ ยูเดีย
iudia Fullmoon Night


(bunchar.com บัญชาชีวิต 20191111_5)

 

หลังการเสนอเรื่องสุวรรณภูมิให้ Gistda ที่ C ASEAN เสร็จก็ควบรถคันเดิมสู่อยุธยาที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณสุรศักดิ์ฯ วัดมเหยงคณ์รับอาราธนาร่วมหารือกรณีศึกษาการจัดกิจกรรมภาวนาตั้งแต่ ๑๗๓๐ น. เสร็จ ๓ ทุ่ม กินข้าวต้มตามสั่งตรงวงเวียนเจดีย์วัดสามปลิ้มแล้วเลาะเจ้าพระยาหา iudia แห่งนี้ที่คุณ Pimpraphai Bisalputra กรุณาจัดไว้ให้พร้อมกระทง จึงให้คนมีลูกเมียลอยแทนส่วนตัวเองนั้น ถือโอกาสซึมซับบรรยากาศคืนเพ็ญของพุทไธสวรรย์และเรือนงามริมเจ้าพระยา

ราตรีสวัสดิ์ครับผม

๑๑ พย.๖๒ ๒๓๕๔ น.
iudia ริมเจ้าพระยา อยุธยา

 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla