logo_new.jpg

On Dhamma Practice by Buddhadasa (1)
พุทธทาสปรารภ เรื่อง การปฏิบัติธรรม
(bunchar.com การพระศาสนา, เพื่อแผ่นดินเกิด 20160520)

"... การปฏิบัติธรรม เป็นกิจทั่วไปแก่ชีวิตมนุษย์ทุกรูปนาม และซ้ำเป็นงานที่มีข้อแอบแฝงค่อนข้างจะวิตถารลี้ลับสำหรับสมัยนี้ จึงควรช่วยกันร่วมมือ พยายามแล้วพยายามอีก เพื่อให้เรื่องนี้เปลี่ยนจากภาวะที่คว่ำมาเป็นภาวะที่หงาย จากภาวะแห่งสิ่งที่สำหรับไว้บูชาหรือนึกถึงชั่วครั้งชั่วคราว มาเป็นภาวะแห่งสิ่งที่ทำกันคู่กับชีวิตประจำวัน ... งานนี้ข้าพเจ้าถือว่าเป็นกิจในชีวิตของข้าพเจ้า"

พุทธทาสภิกขุ, การปฏิบัติธรรม น.๗ - ๘

 

Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//